Uppvärmning

Föreningens uppvärmning sker med hjälp av bergvärme. En ny bergvärmepump från IVT installerades 2010.