Genomförda renoveringar

2019
Fasadrengöring och ommålning av hela fasaden samt fönster och dörrar.
Rengöring av tak.
Utbyte av plåtdetaljer.

Planerade renoveringar

2021-22
Investering ladduttag för elbilar.
Eventuell investering i solceller samt delvis utbyte av takpannor.

2025
Utbyte resterande takpannor.

Underhållsplan
Föreningen har en långsiktig underhållsplan som uppdateras löpande. Avsättning görs varje år för kommande underhåll. Vi större underhållsbehov kommer en upplåning att behöva ske.
 Se bild av underhållsplan nedan.
Blått visar avsättningar och rött förväntade kostnader.