Sophantering

Olika typer av sopor hanteras enligt nedan.
Inget avfall får ställas ut utanför avsedda sopkärl. Tänk på att vi inte har någon vaktmästare som tar hand om saker som bara lämnas. Sopåkarna tar inte heller hand om detta utan det är upp till oss själva att hålla rent och snyggt.              
Matavfall
 
Lagras i för ändamålet speciella påsar som sedan kastas i brun soptunna i soputrymme. Observera att allt matavfall måste paketeras i påsarna innan avfallet kastas. Påsar kan hämtas i föreningens soputrymme.
Hushållsavfall
Paketeras i påsar innan det kastas i grön soptunna i föreningens soputrymme.
Tidningar
Lämnas i kommunens kärl vid Prima
Hårdplast
Lämnas i kommunens kärl vid Prima
Plåtburkar o.d.
Lämnas i kommunens kärl vid Prima
Glas
Lämnas i kommunens kärl vid Prima
Trädgårdsavfall
Lämnas i grönt sopkärl vid källaringången Skolvägen.
Batterier
Lämnas i batteriholk vid Prima
Elavfall                           
Lämnas till försäljningsställe aternativt återvinningscentral
Farligt avfall  
Lämnas till miljöstation vid återvinningscentral
Förpackningar, wellpapp
Lämnas i kommunens kärl vid Prima
Grovavfall                       
Lämnas till återvinningsstation

Medicin                           
Lämnas till apoteket