Fibertillgänglighet

Bostaden är sedan 2017 utrustad med Telia Fiber.
 

TV

Bostadsrättsföreningen har avtal med Telia om leverans av Telia TV-paket Lagom. Se denna adress för vilka kanaler som ingår:
https://www.telia.se/privat/tv/tvpaket/product/lagom.

Ytterligare kanaler kan beställas direkt av Telia.
 

Bredband

Bredbandsavtal är tecknat med hastigheten 100/100 Mbit/s.
 

Telefoni

Telia IP-telefoni kan beställas på avtal ovan.

Kostnad
Kostnaden för Telia Fiber grundutbud (TV Lagom, bredband 100/100 samt möjlighet till telefon) betalas separat månadsvis utöver ordinarie hyra. Eventuella ytterligare kanaler beställs och  bekostas av respektive lägenhetsinnehavare.