Fastigheten består av två hus med fastighetsbeteckningarna Ugglum 2:178 samt Ugglum 3:117.

Tolv lägenheter ingår i föreningen fördelad på :
2 st tvårumslägenheter
4 st trerumslägenheter
6 st fyrarumslägenheter

Total lägenhetsyta är 1186 kvm.