Laddplatser för elbil

Föreningen har ett laddsystem för elbilar som levererats av Chargenode.


Varje lägenhet har en egen laddplats för elbil. Totalt finns alltså 12 laddplatser inom föreningen.


Kostnaden för användning av laddplatsen består av två delar:

- En fast månadsavgift som täcker kostnader för underhåll och system.
- En rörlig kostnad per kWh för utnyttjad el. Den rörliga kostnaden är ett självkostnadspris som sätts i efterhand baserat på verkligt pris