Förvaltning av fastigheten

Föreningen beställer in hjälp vid behov gällande förvaltning och underhåll av fastigheten. Förvaltningen innefattar de flesta göromål som t.ex. målning, värme, vatten och avlopp osv.

Kontakt med förvaltaren går normalt via styrelsen men vid akuta lägen kan lägenhetsinnehavare själv ta direktkontakt med förvaltaren.

Kontakt: Andreas Forsbäck tfn 073 428 28 44

Underhåll av enskild lägenhet

Vår förvaltare enligt ovan kan även hjälpa till med lägenhetsspifikt underhåll eller ombyggnation. Kontakta i så fall honom och meddela att kostnaden skall faktureras den enskilda lägenheten.

Ekonomisk förvaltning

Föreningen köper in tjänster inom ekonomi såsom bokföring, deklaration m.m av Jan Dahlén TB-Gruppen Alingsås.