Valberedningens sammansättning

Margret Lyon, smk
Mimmi Rhodin