Styrelsen för Brf Ugglum har följande sammansättning

Ordförande
Lena Howander
Tfn: 070  255 03 63
Email: lena@howander.se

Sekreterare
Jacob Steffenburg
Tfn: 070 461 54 60
Email: jacobsteffenburg9@gmail.com

Kassör
Bertil Karlsson
Tfn: 0730 825 108
Email: bertil.kson@gmail.com

Ledamöter
Filip Yuksel
Eva da Silva
Håkan Söderberg (adj)

Revisor
Ordinarie: Marie Rönngård
Suppleant: Marie Spångberg